Magrel logo

 “MAGREL” d.o.o. BANJA LUKA

tel/fax 00387 51 450 243;

internet adresa: www.magrel.rs.ba

e-mail: magrel@teol.net,

Djelatnost: mašinska obrada metala

 

DSCN0095

 

TOKARSKI STROJ “SOMUA” 1300X7000

 

  

·    MAŠINSKA OBRADA METALA

 

 Metalostrugarski radovi

- obrada struganjem prečnika do 1300 i dužine do 7000 mm, te brušenje na istom sa pristrojem

- obrada struganjem u svim manjim dimenzijama na 7 (sedam) strugova.

 

 Metaloglodački radovi

- izrada zupčanika modula 1-10, ravni zubi, kosi zubi i pužna kola (odvalna glodalica do modula m10 i prečnika 900 mm)

- obrada glodanjem do maksimalne dužine obrade 1200 mm u jednom stezanju

- obrada na 4 (četiri) mašine

DSCN0073

 

DUGOHODNA BLANJALICA  6000 mm

 

Metalobrusački radovi

 

- ravno brušenje u dužini do 4000 mm i širini 300 mm

- okruglo bruš. do prečnika 350 i dužine 2100 mm

- unutrašnje brušenje do dužine 200 mm

 

Bušačke usluge

- bušenje do prečnika 50 mm na 5 (pet) bušilica

 

Obrada na borverku

- obrada radne duž. 2000 mm, vis. 1200 mm i tež. do 4 t

 Obrada rendisanjem

- dugohodna blanjalica dužine 6000 mm i širine 1250 mm

- Izrada utora za klin u dužini do 200 mm na vertikalnoj rendisaljci (štos mašina)

DSCN0107

 

TOKARSKI STROJ  PA-1000

Bravarsko-zavarivački radovi

 - elektrolučno zavarivanje

 - CO2 zavarivanje

 - abkant presa, radna dužina 3000 mm, nazivne sile 1100 KN, max.debljine lima

 - makaze za sječenje 8 mm, duž. 2000 mm

 - rol mašina, min. prečnik obrade 200 i više, dužine 2000 mm

 

- TERMIČKA OBRADA METALA

  (kaljenje i cementacija)

 

 

Copy of DSCN0157

 

ODVALNA GLODALICA TOS FO 10

DSCN0001

 

RAVNO BRUŠENJE 4300 mm

DSCN0018

 

TOKARSKI STROJ TES-4 700X4000

DSCN0044

 

TOKARSKI STROJ PA-30

DSCN0116

 

BORVERK BH 110

DSCN0143

 

UNIVERZALNA GLODALICA

DSCN0132

 

RADIJALNA BUŠILICA

DSCN0153

 

UNIVERZALNA GLODALICA TOS

DSCN0172

 

ABKANT PRESA 3000 mm

 

 

U okviru izvođenja mašinske obrade metala uspješno vršimo izradu rezervnih dijelova prema uzorku ili prema crtežu, (ili samo doradu ili obradu) i to: raznih alata (prizme, noževa itd), osovina, vratila, raznih točkova, kućišta, ozubljenih glavčina, naglavaka, čahura, zupčanika, prstenova, navrtki, vijaka, klinova, cilindara, rukavaca, lančanika, prirubnica, pužnih kola, remenica itd, izrada kronera, utora, piksovanje, oštrenje alata, oštrenje noževa, brušenje valjaka, rolovanje lima, termička obrada metala, itd.